Aktualności

Konferencja 2018

W dniach 24 ‒ 25 maja 2018 roku odbędzie się w Poznaniu, zorganizowana przez Zakład Leksykologii, Stylistyki Teoretycznej i Kultury Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pracownię Leksykograficzną Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, konferencja pt. Zamykanie normy językowej w słowniku. Wokół teoretycznych i praktycznych problemów nowego słownika poprawnej polszczyzny Badania nad ojczyzną polszczyzną przynoszą co pewien czas naukowe opisy