Oferta dydaktyczna

Prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek

 • seminarium magisterskie
 • Wykłady:
  • teoretyczne podstawy komunikacji językowej
   • (dla specjalizacji Komunikacja medialna)
  • wstęp do nauki o języku
   • (dla kierunku Polonistyka w kontekstach kultury)
 • Zajęcia kursowe:
  • kultura języka polskiego
  • sztuka komunikacji
   • (dla kierunku Wiedza o teatrze)
  • elementy etyki mediów
   • (dla specjalizacji Kultura mediów cyfrowych)

Dr Gabriela Dziamska-Lenart

 • Zajęcia kursowe:
  • kultura języka polskiego
  • leksykografia, leksykologia i bibliografia językoznawcza
  • polszczyzna XXI wieku

Dr Jan Zgrzywa

 • Zajęcia kursowe:
  • praktyczna nauka języka polskiego
   • Collegium Polonicum w Słubiach
  • leksykologia i leksykografia
   • Collegium Polonicum w Słubiach
  • podstawy translatoryki
   • Collegium Polonicum w Słubiach
  • Übersetzungsanalyse
   • Europejski Uniwersytet Viadrina

Mgr Alicja Labijak

 • Zajęcia kursowe:
  • kultura języka polskiego

 


Kultura języka polskiego – program